Behandling med platehemmer - Lipidsenkende behandling- Blodtrykksbehandling

Trenger du hjelp til platehemmer-terapi?

Har pasienten etablert hjertekar-sykdom?

Ekspertenes vurdering basert på oppgitte
pasientkarakteristika

Det anbefales behandling med acetylsalicylsyre 75mg*1, alternativt clopidogrel 75 mg*1
Bare sekundærprofylakse med acetylsalisylsyre 75mg*1, alternativt clopidogrel 75mg*1 er anbefalt.