Lipidsenkende behandling - Behandling med platehemmer- Blodtrykksbehandling

Individuelle parametre

Alder/år

Ekspertenes vurdering basert på oppgitte
pasientkarakteristika

Ikke behov for statinterapi på nåværende tidspunkt
Statinbehandling med mål LDL < 1.8 mmol/l anbefalt.  Høydose (eks. atorvastatin 80mg*1) anbefalt. Vurder evt. tilleggsbehandling med ezetemib 10mg*1
Statinbehandling med mål LDL < 2.5 mmol/l anbefalt. Vurder lav startdose statin (atorvastatin 10mg*1) grunnet Sør-asiatisk etnisitet og/eller betydende nyresvikt
Statinbehandling med mål LDL < 1.8 mmol/l anbefalt. Vurder lav startdose statin (atorvastatin 10mg*1) grunnet Sør-asiatisk etnisitet og/eller betydende nyresvikt, og evt tillegg av ezetemib
Statinbehandling med mål LDL < 2.5 mmol/l anbefalt. Anbefalt startdose atorvastatin 20mg*1 eller simvastatin 40mg*1
Vurder behovet for videre statinterapi grunnet høy alder
Statinbehandling anbefalt grunnet samlet høy kardiovaskulær risiko. Anbefalt startdose atorvastatin 20mg*1
Statinbehandling begrenset anbefalt men bør vurderes opp mot forventet restlevetid, og dose bør justeres for å unngå medisinbivirkninger