Stiftet den 27de April AD 1961

Medicinsk Paradeorchæster

Om Oss

Medicinsk Paradeorchæster ere en fri et uavhengig Studentorganisasjon, der arbeider for at fremme Det Akademiske Hornmucikliv et utforske nye Veier deri. Som Noregs ældste Studentorchæster, har vi siden 1961 glædet multiple Medlæmme, Medstudenter et andre Vænner med et høit mucikalsk Niveau et stor Underholdningsverdi. Orchæsteret tæller i dag ca. 35 aktive Participanter. Vi ønsker alle studenter ved Det medicinske Fakultet velkommen i Orchæsteret!

Hvor et Naar?
Øvelsene ere Tirsdager i Partallsuker fra 18.00 i «Grava» paa Domus Medica. Vi besitter nogle Instrumenter der kan laanes. Alle nye Medlæmme ere hiærteligst velkomne! Har De spørsmaal, nøl ikke med at ta kontakt .

Hva?
I løpet af Aaret har vi et rikholdig Program. Vi nevner i flæng: Qualitet et Hygiænekontroll af Carlsberg bryggerier i København, spilling phor Bal Medicorum, Testimonium, LYN-symposium, Holmenkollen Skiphæstis et diverse Phestis. Paa Nationaldagen vil vi igjen forsøke at marsjere først i Toget, og saaledes gienta sædvanlig Succès.

Vi lar oss kun stoppe af ridende Politi til Hæst et gaaende Gardechef til fots!