Trenger pasienten din blodtrykksbehandling?

Aktuelt blodtrykk

Ekspertenes vurdering basert på oppgitte
pasientkarakteristika

Ikke grunn til ytterligere blodtrykksbehandling
Blodtrykksbehandling med lavere mål (<130/80) enn vanlig anbefalt grunnet kjente mikrovaskulære senkomplikasjoner. Vurder komorbiditeter for å velge rett blodtrykksbehandling
Blodtrykksbehandling med lavere mål (<130/80) enn vanlig anbefalt grunnet kjente mikrovaskulære senkomplikasjoner. ACE hemmer/A2reseptorblokker i kombinasjon med kalsiumantagonist foretrukket grunnet etnisitet, unngå betablokker om mulig
Blodtrykksbehandling med lavere mål (<130/80) enn vanlig anbefalt grunnet kjente mikrovaskulære senkomplikasjoner. ACE hemmer/A2reseptorblokker i kombinasjon med betablokker og diuretika foretrukket grunnet kjent hjertesvikt
Gradvis opptrapping i blodtrykkssenkende terapi til maksimalt tolererbare doser ACE-hemmer og betablokker. For hjertesvikt med redusert EF kan evt. indikasjon for angiotensin reseptor neprilysin inhibitor vurderes
Blodtrykksbehandling med lavere mål enn vanlig (<130/80) anbefalt grunnet albuminuri. ACE hemmer/A2-reseptorblokker foretrukket
Blodtrykksbehandling med mål < 135/85 anbefalt. Vurder komorbiditet og etnisitet for å velge rett blodtrykksbehandling. Vurder høyere behandlingsmål for eldre pasienter (> 80 år) og for pasienter med isolert systolisk hypertension
Blodtrykksbehandling med mål < 135/85 anbefalt. ACE-hemmer/ARB foretrukket, men vurder kombinasjon med kalsium-antagonist (eks. amlodipin) eller thiazid grunnet afrikansk etnisitet. Vurder høyere behandlingsmål for eldre pasienter (> 80 år) og for pasienter med isolert systolisk hypertension
Ikke grunn til ytterligere blodtrykksbehandling, men livsstilstiltak anbefales