Generalphorsamling

Orchæsteret afholder Generalphorsamling Én – 1 – Gang per Aar, sedvanligvis i Phebruari Maaned. Da møter Læmmene i phuld et blanckpudset Uniphorm, et phatter Vedtak, gaar giennom Stattuterne, et diskuterer til De bliver blaa i Ansiktet. Nytt Styre vælges af de øvrige Læmme, et der holdes blandt annet Epistel, Aarsberetning et økonomisk Berætning. I tillegg dukker det myteomspunnede Ordenkollegiet af det Gyldne Bækken opp med baade Ett et Andet!