LYN-hyttetur

Hver Høst arrangerer MPO egen Øvelseshelg, hvor det (av en eller annen merkelig Grunn…) hyres inn ekstern Dirigent. Dette ere helgen hvor det Musikalske virkelig faller på Plass.

I en årrekke ble helga holdt på LYN-hytta, men grunnet Økonomi har de siste års Helger blitt holdt på Svartor-hytta. Navnet haver dog blitt beholdt.