Hygiæne et Qualitetscontroll af Carlsberg Bryggerier

Aarets store Høidepunkt phor baade gamle et nye Læmme, finder Sted i November/Desember hvert Aar. Orchæsteret møtes i Grava, der drickes musciserende Vin, spises Pizza, DanCom haver Show phor de Reisende, et Romgrupper phordeles. Læmmene stues saa inn i Taxibus Maximus Karaokus, et synger hele veien til Vippetangen. Instrumænter skjules saa godt det lar sig giøre under Ombordstigning, i Frykt phor at bli næktet Adgang til DFDS MS Crown/Pearl. Paa Overfarten ere der en Række glædelige Begivenheter, deriblant nævnes Romshow, Quiz, Læker paa Dækk, Julemiddag-buffet, Allsang i Guitar/Pianobaren et dansing med geriatrisk Afdeling.

Væl fremme i København besøkes den Norske, Svenske et Finske Ambassade. Orchæsteret staar phor Underholdningen, mens Ambassadene staar phor stormende Jubel et Beværtning. Videre settes kursen mot Carlsberg Bryggerier et Orchæsterets viktigste Oppdrag: Qualitetscontroll af Aarets Julebrygg. Nye Læmme gaar giænnom Museum, Stall et Tankomraadene, phør alle samles phor et Maaltid et minst to – 2 – Daaser/Biørnunger. Icke rent sjeldent haver Orchæsteret blitt Bedt om at underholde paa Carlsberg-Restauranten, giærne med en Kasse Biørnunger som Betaling. Deretter vender Læmmene tilbake til Baaten phor et nytt Sjøslag. Alle Læmme, Instrumenter et andre Verdisaker bliver sedvanligvis med tilbake til Christiania, kanskie der til et med lurer en Juledækorasjon phra Baaten i Læmmenes Bagasje.