Hygiene- et Qualitetscontroll af Carlsberg Bryggerier

I over et halvt hundre Aar haver Orchæsteret reist over Dammen til Kongens By København phor at Sikre at Juleølet der naar Hjemlandet i Desember måned ere av beste Qualitet. Paa veien til Carls Berg ere det blivet en Tradition at sette den norske, svenske et finske Ambassade i Julestemning med vakre toner fra Orchæsteret.

Hver høst setter mellom 20 og 30 Læmme nesen mot DFDS-kaia i Oslo et turen ere med det Ochæsterets desidert største Høidepunkt! Og hvem vet? Kanskje haver et senilt, gammelt Læmme taget Flyet ned et trapper opp på Carlsberg Bryggeri kund for at overraske?!