Historie

Vår herlige historie

Orchæsteret blev stiftet den 27de April AD 1961 og haver altsaa rundet 57 Aar. Med dette er vi Norges eldste Studentorchæster. Fra stiftelsesdagen og til nu haver Paradeorchæstermannen paa vor stolte Phanphane sett phlere Generationer Medicinerstudenter aflægge den medicinske Embedseksamen.

Phanphanen blev innviet den 17de Mai AD 1963 og haver siden svinget stolt til almæn Begeistring. Phanphanen ere vaart Symbol paa «Brorskap og paa Horskap, Fullskap og paa Tullskap.» Hverken Vær, Vind eller gjenstridige Bergensfruer (læs: Phanemil rundt Lille Lundgaardsvand) havet kundet paaføre annet enn naturlige Slitasjeforandringer.

Tournéer haver siden Stiftelsesturen til Golden Power Champagnefabrik alltid været en viktig Del af Orchæsterets Aktiviteter. Vaare Udflukte gaar til Destinationer i Innland et Utland (herunder Bergen by ). Hvem tør vel tænke paa hvorledes det sagnomsuste Carlsberg-Øl hadde smaget om icke Medicinsk Paradeorchæster hadde foretaget aarlige Qualitets- et Hygiænecontroller ved Bryggeriet gjennom alle disse Aar?

Kvinder haver været aktive i MPO siden 1974. Der var stor Diskusjon i forkant af Afgjørelsen, men Kvinner ere i dag en viktig Del af vårt Orchester. De haver endog, som i vort moderne Samfund forøvrig, innehavet centrale Positioner i Orchæsterets styrelse. I aar er sogar Hr. Phormand en Kvinde.

MPO teller i Dag ca. femogtredve aktive Medlæmme. Ved specielle anledninger, som Danmarkstur, ere vi flere, andre Ganger noget færre. Øvelser ere tirsdager kl. 19.00 i Partallsuger. Tidligere holdt vi til i Grava i patologibygget paa Ullevål sykehus, derefter var vi å finne i Medicinsk Studentpaviljong. I 2004 flyttet vi oss opp i vaskeribygget på Ullevål sykehus, derefter til Moffedillehuset bak Kiwi. Ferden gikk videre til Kjelleren paa Domus Medica en liten periode før en like liten Periode paa Gaustad Sykehus. Naa staare Orchsteret dessverre per Dags Datum uten egen Orchæstergrav, til alle Læmmes store sorg.

Af arrangementer hvor MPO regelmessig ere til stede, nevner vi Nationaldagen, Vaarballet, Testimonium og Skillsmisseball. I tillegg kommer Spilleoppdrag for Foreninger og ved diverse Evenement. Af vaare egne Tilstelninger tør vi nevne: Generalforsamling (ultimo Januari), Jubilæum og Tourné til København.

I løpet af de sidste Aar ere der blivet børstet Støf af de gamle Statutter et Styretitler og Ordenskollegiet af Det Gyldne Bækken ere inne i Glansperiode. Følgende ordener utdeles efter fortjeneste: Ebrositas Maxima, Den Medicinske Elephantorden af Det Gyldne Bækken (graderet i Ridder, Kommandør, Storkors et Storkors med Sverd). Dessuten har vi faatt vor egen Medlemsmedalje som prydes med Stjærne efter at Læmmet haver innehavet Styreverv.

Orchæsteret haver hatt mange Spilleoppdrag de siste Aarene, og vi utvikler oss stadig musikalsk. I 2001 spilte Orchesteret inn en discus compactus, og musikken kan lastes ned og nytes fra vårt Filarikv. Ja, vi tør minne om det der er nedtegnet i Statuttene: «…Orchæsteret ser det som sitt formaal at arbeide for og utvikle det akademiske hornmusikkliv og utforske nye veier deri.»

I april Anno Domini 2006 feiret Orchesteret sitt 45-Aarsjubilæum, og i den anledning blev det laget en tro Kopi af vaar gamle Phane. Det edle Klenodium skal pselvsagt rammes inn et henges opp i vårt fremtidige Øvingslokale til Heder og generell beskuelse. Den nye phanen blev inviet under Jubilæumskonserten i Protector Major Orchæstris eget Blod.

Redigert af Hr. Secrétaire et Phormand af Trombonegruppen
Hakan Safaralilo Foss
15.08.2018

Originalen er skrevet af:
Ordenskollegiet af Det Gyldne Bækken i 1998,

Leif Erik Grønning

Ridder af Det Gyldne Bækken

Live Lundar
Ridder af Det Gyldne Bækken